Electronische toedienregistratie regio Gouda

Electronische toedienregistratie regio Gouda

Veilige medicatievoorziening in de thuiszorg vraagt goede afstemming tussen apotheken en thuiszorg. Deze afstemming is veelal geregeld in het opstellen van protocollen, met verschillende formulieren die in de praktijk noodzakelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de toedienlijsten die bij de (twee)wekelijkse baxters geleverd worden. Ook een Aktueel Medicatie Overzicht is een dergelijk veel , door apothekers, uitgegeven formulier. Dit vraagt van partijen een grote inspanning om alles administratief geregeld te hebben.

Inmiddels zijn verschillende apps ontwikkeld, waarbij de formulieren op een tablet of smartphone per patient benaderd kunnen worden. Hiervoor dient een keuze gemaakt te worden voor de meest geschikte app.

In de regio Gouda zijn de apothekers en de thuiszorgorganisaties Vierstroom en Lelie Zorggroep gestart met een project om die keuze te kunnen maken. Hiervoor hebben partijen Pharmaknowledge uitgenodigd te fungeren als projectleider. Het project is gestart op 1-11-2017 en het is de bedoeling dat voor 1 februari 2018 een eerste rapportage wordt opgeleverd.