Medicatieveiligheid Thuiszorg in regio Rotterdam

Medicatieveiligheid Thuiszorg in regio Rotterdam In opdracht van de Apothekers Vereniging Rijnmond heeft Pharmaknowledge afspraken gemaakt met apothekers en thuiszorgorganisatie omtrent een veilige medicatievoorziening bij patiënten thuis. Hierbij is uitgegaan van eerdere afspraken en van de "Veilige Principes " in de medicatieketen. De afspraken zijn vastgelegd in een raamovereenkomst en een Protocol voor veilige medicatievoorziening aan cliënten thuis. De implementatie van de afspraken is begeleid door cursussen die wijk voor wijk gegeven zijn. Op deze manier zijn ruim 25 wijken ingelicht over de gemaakte afspraken.
protocol-thuiszorg-groot-rotterdam-februari-2016.pdf