Medicatie Audit Bij landelijke ZBC keten

Voor een landelijke keten van Zelfstandige behandel centra wordt jaarlijks een audit uitgevoerd op de in de instelling aanwezige medicatie en op het medicatieproces. De centra hebben een beperkte voorraad medicatie. De centra zijn aangesloten bij ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en worden jaarlijks getoetst voor het ZKN keurmerk. Hieronder valt een door een apotheker uitgevoerde medicatie audit. De toetsingscriteria van het ZKN keurmerk (versie 2017) waarop wordt getoetst, zijn: I Afspraken (protocol) en verantwoordelijkheidsverdeling beheer en distributie medicatie in de kliniek II Opslagcondities en voorraadbeheer III Medicinale gassen IV Essentiële voorwaarden (waaronder de dubbelcheck) voor het klaarmaken, gebruiken en toedienen van high-risk medicatie. Dit geldt in ieder geval bij midazolam en propofol V Toediening van medicatie en voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie VI Meegegeven medicatie uit eigen voorraad VII Privacyborging van patiëntgegevens VIII Gebruik Actueel Medicatie Overzicht (AMO) bij voorschrijven van geneesmiddelen Tevens wordt getoetst of aan overige wet en regelgeving voldaan wordt. Van toepassing zijnde wetgeving •de Opiumwet •de Geneesmiddelenwet. De algemene bepalingen van de Geneesmiddelenwet zijn uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: Het Besluit geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. •de WGBO •de wet BIG Voor de wijze waarop met informatieoverdracht wordt omgegaan •De Richtlijn Medicatiegegevens in de Keten (alle koepels; 25 april 2008) •De Handreiking voor zes overdrachtssituaties (3 nov 2010) •Brief van IGZ over het verplicht zijn van het AMO (27 april 2010) Pharmaknowledge voert deze audits uit voor een vast tarief. Interesse? Vraag om een vrijblijvende offerte.

Klik hier om meer te lezen