Privacy verklaring

Privacy beleid Pharmaknowledge

Versie 1.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-5-2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Pharmaknowledge. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Pharmaknowledge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Indien u de gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij geen diensten voor u uitvoeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u deelneemt aan een van onze cursussen . Hiervoor hebben wij een minimale dataset nodig: uw naam, e-mailadres en bedrijf/organisatie waar u werkt.

 

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt.

Bij het registreren op onze website zijn er gegevens die u verplicht bent om in te vullen en gegevens die u optioneel kunt invullen. De verplichte velden herkent u aan een *.

Hieronder een overzicht van de verplichte gegevens die wij verzamelen en met welk doel.

Uw naam, adres, e-mailadres en dat van uw bedrijf/ apotheek (telefoonnummer is optioneel), zodat wij:

  • een factuur kunnen sturen voor de cursus waarvoor u zich ingeschreven heeft;
  • contact met u kunnen opnemen als bijv. een cursus geannuleerd wordt;
  • een evaluatieformulier kunnen sturen om ons cursusaanbod en services te verbeteren;
  • een nieuwsbrief kunnen sturen met ons actuele cursusaanbod (dit alleen indien hier toestemming voor is gegeven).

Uw big-herregistratienummer (voor apothekers, artsen en verpleegkundigen), zodat wij de accreditatie uren kunnen verwerken in PE-Online.
Uw KAOF registratienummer (voor apothekersassistenten), zodat wij uw accreditatie uren kunnen verwerken in PE-Online

Uw persoonsgegevens kunt u inzien na inloggen op de website. U kunt inloggen met uw emailadres en een wachtwoord. Bij eerste registratie ontvangt u van ons een wachtwoord. Binnen uw digitale dossier kunt u zelf het wachtwoord wijzigen.

Naast de persoonsgegevens kunt u ook uw gevolgde cursussen zien, alsmede de certificaten van deelname.

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens in principe niet met anderen. Dit doen wij alleen indien dit noodzakelijk is voor de cursus/ opleiding of het congres/ symposium waarvoor u zich bij ons heeft ingeschreven. Voorbeeld: U heeft zich ingeschreven voor een e-learning cursus. Om te zorgen dat u over de inloggegevens van deze e-learning beschikt moeten wij uw voorletters en naam registreren in onze leeromgeving, welke is ondergebracht bij een derde.  

De persoonsgegevensgegevens die wij van u vastleggen kunt u te allen tijde inzien en wijzigen als u inlogt in uw account op onze website. Als u cursussen koopt bij Pharmaknowledge bewaren wij een overzicht van de door u gekochte cursussen, zodat u altijd kunt terugkijken welke cursussen u gekocht heeft. Hierdoor zullen ook uw persoonsgegevens bewaard blijven.

Bent u geen cursist bij Pharmaknowledge, maar heeft u zich wel geregistreerd op onze website om de nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.  Wilt u op een eerder moment uw persoonsgegevens of overzicht van gekochte cursussen laten verwijderen uit ons bestand? Stuurt u dan een mail naar info@pharmaknowledge.nl

U alleen mag onder uw eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een dossier.

Naast bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Meldingsplicht

Als er onverwacht iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Bij een datalek (bijv. een zoekgraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer waar persoonsgegevens op staan) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook dan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat de gegevens worden gedeeld met derden, zoals bijvoorbeeld de beheerder en ontwikkelaar van de website. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor het technisch uitvoeren van een cursus (zoals bij e-learning).

Wij hebben de verplichting tot geheimhouding van uw gegevens.Wij geven geen gegevens door aan commerciële partijen. Ook geven wij geen gegevens door aan een land buiten de EU.