Kick-off symposium Rijnmond Academisch Netwerk van Apothekers

Dit kick-off symposium is bedoeld voor ziekenhuis, poliklinisch en openbaar apothekers van Rotterdam en omstreken. Het Rotterdams Academisch Netwerk Apothekers (RANA) staat voor inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. Tijdens het kick-off symposium op 27 september 2022 van 16:00-20:00 uur kunnen alle apothekers werkzaam in Rotterdam en omstreken kennismaken met RANA en haar doelstellingen.

Locatie: Wijnhaven 36 Rotterdam

De leerdoelen van dit kick-off symposium zijn:

Kennisnemen van de doelstelling van RANA en haar plannen voor het komend jaar
Kennisnemen van lopend onderzoek in de openbaar apotheken
Kennisnemen van lopend onderzoek in het Erasmus MC en andere academische netwerken
Gezamenlijk brainstormen over een thema om als RANA mee aan de slag te gaan