Oorontstekingen E-learning

De E-learning Oorontstekingen is een onderdeel van de door Pharmakowledge opgezette serie "Apotheek in de praktijk".

In deze serie worden capita behandeld die regelmatig tot veel voorkomen in de apotheek.

Otitis media acuta (OMA), ofwel acute middenoorontsteking, is één van de meest voorkomende infectieziekten bij kinderen en daardoor één van de meest frequent gestelde diagnoses, zowel in de eerste lijn (huisartsenpraktijk en consultatiebureau) als in de tweede lijn (KNO- en kindergeneeskundepraktijk). Onder OMA verstaat men een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken. 

Daarnaast kennen we Otitis media met effusie (OME), dat is een conditie van het middenoor, met ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder tekenen van een acute infectie. Gehoorverlies is een typisch kenmerk van OME.

Komen OMA en OME veel bij kinderen voor, otitis externa komt ook (met name) bij volwassenen voor. Otitis externa (OE) is een diffuse ontsteking van de huid van de gehoorgang. Dit gaat gepaard met pijn, jeuk, afscheiding, schilfering, roodheid of zwelling, eventueel in combinatie met gehoorverlies. Het is veelal een infectieuze ontsteking door een verstoring van het lokale zure milieu. Niet altijd is een verwekker aantoonbaar;  aspecifieke en allergische oorzaken kunnen eveneens een rol spelen.

OMA is één van de meest voorkomende redenen voor het voorschrijven van antibiotica bij kinderen. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes en het knippen van de neusamandel (adenotomie) zijn de meest uitgevoerde operaties bij kinderen met recidiverende OMA en persisterende OME.

In deze cursus wordt allereerst ingegaan op de anatomie en fysiologie van het oor. Daarna worden de , symptomen, diagnostiek en beleid bij de drie bovengenoemde vormen van otitis worden in het vervolg van deze cursus behandeld. De rol van de apotheker wordt bij de genoemde aandoeningen uitgewerkt.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u het onderscheid tussen de verschillende soorten otitiden en de symptomen, en de verschillende (medicamenteuze) behandelmogelijkheden
  • kunt gerichte adviezen en voorlichting te geven aan patiënten met een oorontsteking
  • bent u alert op patienten die medicatie voor het oor in de handverkoop willen aanschaffen of er een indicatie is om door te verwijzen naar de huisarts
  • kunt u ouders die vragen hebben over de trommelvliesbuisjes bij hun kinderen de juiste antwoorden geven