Vaccins en vaccinatie WEBINAR live

 Vaccins en vaccinatie WEBINAR live

Zijn de in rap tempo ontwikkelde Corona vaccins het antwoord op de Corona pandemie waar de wereld in 2020 door getroffen is?

Iedereen zit met veel vragen over deze vaccins: zijn ze veilig, hebben ze bijwerlingen, hoe lang werken ze, wie moeten het eerst de vaccins krijgen? Veel vragen waarop maar deels antwoord gegeven kan worden, simpelweg omdat de informatie er niet is of (nog) niet bekend gemaakt is.

In dit webinar wordt aandacht besteed aan vaccinaties in het algemeen; vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de influenzavaccinatie en een de COVID-19 vaccins. 

Als apotheker en apothekersassistent heb je niet direct te maken met vaccinatiecampagnes: de griepvaccinatie loopt via het RIVM en de huisartsen en de andere vaccinaties worden vrijwel alleen door andere instanties ingekocht, geleverd en toegediend.

Maar omdat een groot deel van de patiëntenpopulatie ermee te maken krijgt, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de achtergronden en ontwikkelingen rondom de verschillende vaccins. Je  dient immers in staat te zijn probleemgevallen te herkennen en hierop adequaat te reageren – bijvoorbeeld mensen die om uiteenlopende redenen niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Verder moet je de juiste informatie kunnen verschaffen, en antwoord kunnen geven op vragen, onder andere van ouders die kritisch staan tegenover vaccineren, maar bijvoorbeeld ook op je eigen vragen.

In dit webinar wordt geen standpunt ingenomen, maar wordt informatie gegeven, gebaseerd op het huidige niveau van de wetenschap.