Webinar Psoriasis (live)

1. Inzicht geven in de pathofysiologie en het klinisch beeld van psoriasis.

Onderwerpen die aan bod komen:

Psoriasis algemeen – epidemiologie, pathofysiologie/etiologie, kenmerken (symptomen, ernst, impact), prognostische factoren.

 

Inzicht geven in de behandelopties van de eerste en tweede lijn (a.h.v. NHG-standaard en multidisciplinaire richtlijn psoriasis) waarbij aandacht voor de rol van de apotheek in het ondersteunen van de therapie.