CAVR Beleidsdag: de rol van de apotheker bij euthanasie

CAVR Beleidsdag: de rol van de apotheker bij euthanasie

Beleidsdag 2019 van de Apothekers Vereniging Rijnmond

Deze dag heeft als thema: “De positie van de apotheker bij euthanasie”.

De KNMP heeft samen met de KNMG de richtlijn euthanasie opgesteld, maar toch is de positie van de apotheker niet altijd even duidelijk, zowel voor de apotheker niet, als voor de arts niet en veelal ook voor de patiënten en de familie niet. Tijdens deze dag wordt die positie van de apotheker belicht vanuit diverse perspectief (programma):

- De Richtlijn euthanasie (Annemieke Horikx, apotheker, KNMP)
- Juridisch (Prof.Martin Buijsen, Professor of Health Law Erasmus University Rotterdam)
- Ethisch, filosofisch  (Drs.Wilma Gottgens, apotheker, Radboud MC Nijmegen)
- De patiënt (Drs.Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)
- De arts (Dr. Jenne Wielenga, SCEN-arts en medisch manager bij de Levenseindekliniek)

Na de lunch gaan we in werkgroepen een aantal thema’s bespreken. Het is de bedoeling dat de uitkomsten plenair besproken worden. Aan de hand van die uitkomsten zal een beleidsdocument worden samengesteld, dat na goedkeuring door de vereniging CAVR zal worden gedeeld met de andere zorgverleners die met euthanasie te maken hebben.