Cursus Reuma en Artrose

Deze cursus laat je kennis maken met het ziektebeeld reuma/artrose, de epidemiologie, de behandelmethoden, protocollen en voorlichting. 

Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. De meest genoemde klachten zijn pijn en stijfheid. Daarnaast kunnen mensen moe of lusteloos zijn.

Artrose is een reumatische aandoening, waar meer dan een miljoen mensen aan lijden. Een enorm aantal voor een aandoening waarvan men snel zegt: ‘het hoort bij het leven, bij het ouder worden’. Niet iedereen heeft er even veel last van, maar toch: een groot aantal mensen raakt geïsoleerd door deze aandoening. 

Leerdoelen

  • Na afloop geef je bij uitgiftegesprekken over reumamedicatie en bij zelfzorgadviezen, de juiste informatie over werking, bijwerking, dosering en gebruik.
  • Je bent je bewust van de diversiteit aan klachten en je bent in staat een proactieve houding in te nemen afhankelijk van de vraag en de individuele omstandigheden van de patiënt.
  • Je hoort welke rol de apotheek in de artroseketen speelt, en wat de apotheek kan bijdragen aan de zorg voor artrosepatiënten.
  • Bijvoorbeeld:
  • Leveren van de juiste geneesmiddelen tegen de pijn
  • Goed advies hoe om te gaan met bijwerkingen 
  • Goede medicatiebewaking (veel geneesmiddelen gebruikt tegen de pijn bij artrose geven interacties)
  • Letten op de nierfunctie in combinatie met de dosis van m.n. de NSAID’s (waar moet je op letten, wat is normaal?)
  • Hoe voorkom je gastro-intestinale problematiek? (Treedt veelal op als bijwerking)