Engels voor apothekersassistenten

Doel van de nascholing is het verbeteren van de Engelse taal om patiënten in de apotheek beter te woord te kunnen staan en op de juiste wijze medische zorg en advies te kunnen bieden.

De kracht zit in het Engels spreken tijdens de bijeenkomst en het oefenen met elkaar. Dit heeft als bijkomend effect dat de apothekersassistenten en het team over de drempel worden geholpen om ook in de dagelijkse werkpraktijk Engels te gebruiken.

Programma

Introductie Engelse taal
Woordenschat (woordenlijst)
Oefenen spreekvaardigheid aan de hand van casuïstiek op maat:

Hoe sta je een klant in het Engels te woord:

   Aan de balie
   Aan de telefoon

Belangrijke standaardzinnen/-uitdrukkingen
Tijdsaanduidingen
Lichaamsdelen

Oefenen luistervaardigheid

Questions & answers