FPZ bij patiënten met Dementie

FPZ bij patiënten met Dementie

 Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Voor de medicamenteuze behandeling van dementie zijn rivastigmine (Exelon), galantamine (Reminyl), donepezil (Navazil) en memantine (Ebixa) onder voorwaarden in het verzekerde pakket opgenomen.

Daarnaast worden psychofarmaca gebruikt om symptomen die bij dementie voorkomen te onderdrukken.

Volgens Alzheimer Nederland, de stichting die zich inzet voor mensen met dementie, zijn er momenteel 270.000 mensen met dementie, van wie ongeveer 50.000 in een verpleeginstelling verblijven. 

Van geen van de bovenstaande middelen is aangetoond dat zij het beloop van de ziekte kunnen beïnvloeden. Hun effect is symptomatisch. Dit houdt in dat op de korte termijn (tussen de negen en twaalf maanden) bij een klein deel van patiënten verdere verslechtering wordt tegengegaan en een beperkte cognitieve verbetering kan worden gezien.

Gezien de vergrijzing zal het aantal patienten die lijden aan een vorm van dementie steeds groter worden. Daar heb je in de apotheek hoe dan ook mee te maken.

Naat iedere patient met dementie heb je ook te maken met anderen die er aan ‘lijden’, zoals mantelzorgers en partners. Meer dan 70% van de mensen met dementie zit thuis en daarom is het van groot belang dat de omgeving er in het dagelijks leven mee bekend is. Het is belangrijk om de onbekendheid met dementie aan te pakken. Met deze training lleer je er mee omgaan. Zo krijg je meer bewustwording. Als er iemand met dementie aan de balie komt moet je bijvoorbeeld niet drie dingen tegelijk vragen. Het vergt een rustiger en geduldiger benadering.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus weet je welke signalen kunnen wijzen op dementie en weet je wat je moet doen als je deze signalen waarneemt. Verder kun je cliënten, familieleden en mantelzorgers begeleiden en voorlichten over het gebruik, de werking en bijwerkingen van de medicijnen die een grote rol spelen bij de behandeling van dementie. Ook kun je ongewenst gebruik en therapietrouw herkennen en tegengaan.

Misschien een net wat andere cursus dan je wellicht gewend bent, maar wel zo leerzaam en van groot nut voor de toekomst.