Dermatologie in de eerste lijn

Dermatologie in de eerste lijn

Binnen de 1e lijn, huisarts, apotheek, thuiszorg, ziet je veel patiënten met huidaandoeningen. Ongeveer 15% van alle consulten bij de huisarts gaat |(mede) om een huidafwijking. Patiënten stellen veel vragen over huiduitslag en vlekjes op de huid. Ook in de dermatologie, als klein specialisme bekend, vinden veel nieuwe ontwikkelingen plaats. 

In de opleiding voor apothekersassistent(e) wordt relatief weinig aandacht aan het onderwerp huidziekten besteed. Gezien het grote aantal recepten met voorschriften tegen een huidaandoening is het noodzakelijk voldoende kennis te hebben van de meest voorkomende huidaandoeningen.

Naast de arts speelt de apotheker en de apothekersassistent een belangrijke rol in de voorlichting. Een adequate en eenduidige voorlichting is belangrijk.

In deze scholing komen de meest voorkomende huidaandoeningen aan bod, waarvoor je in de apotheek voorschriften te zien krijgt. Samen met de cursus Inleiding Dermatologie voor apothekersassistenten biedt deze cursus een compleet beeld. Met de opgedane kennis ben je een volwaardige gesprekspartner voor de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, doktersassistent  en zelfs de huisarts.