Richtlijn Medicatiebeoordeling

De cursus maakt deel uit van de informatiecyclus Richtlijnen.
Middels deze cyclus wil de Apothekers Vereniging Rijnmond haar leden informeren over de status en de inhoud van de door de KNMP beschreven richtlijnen.
Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen voor farmaceutische zorg waar aan de apotheek kan voldoen.