Diabetes: van theorie naar praktijk

Diabetes is op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Een jaarlijkse groei van tienduizenden patiënten heeft er toe geleid dat er in de gemiddelde apotheek ruim 500 patiënten  een vorm van diabetes hebben. Tijdens deze cursus worden ziektebeeld, epidemiologie, diagnose, behandelingswijzen, richtlijnen en farmacotherapie behandeld.

In het theoretische deel zal besproken worden wat de ziekte inhoudt, hoe vaak komt het voor, wat zijn de toekomstverwachtingen en wat kunnen we er tegen doen? Centraal staat:Welke rol kan de apotheek spelen. Blijven hulpmiddelen nog geleverd door de apotheek? In het praktische deel zal daar op in gegaan worden en wordt er ervaring opgedaan met de diverse hulpmiddelen.

De apotheek zal onderdeel moeten worden van de integrale aanpak van diabetes. Een goede voorlichting, waarbij goed geluisterd wordt naar de patiënt, is een van de belangrijkste tools die een apotheek in de diabeteszorg kan bieden. Juist op die aspecten zal de nadruk liggen in de cursus.