De rol van de apotheek in de Palliatieve zorg

 

Palliatieve zorg, de zorg voor stervenden en hun naasten, doet een groot beroep op artsen, verplegenden en andere betrokken disciplines. In vaak korte tijd moeten diverse symptomen en andere problemen onderkend worden en adequaat verlicht worden.
In de afgelopen jaren zijn vele farmacotherapeutische mogelijkheden ontwikkeld.
Apothekers kunnen de artsen en verplegenden veel ondersteuning bieden in deze complexe zorg.
Palliatieve sedatie is een actueel onderwerp waar ook apothekers actief bij betrokken zijn vanwege de combinaties van medicamenten en de bereiding van cassettes met medicatie voor sc toediening.

LEERDOELEN
Cursisten vergroten hun kennis, kunde en kunst over:
• de ontwikkeling van palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg.
• werking en bijwerking van veel voorkomende medicamenten voor de behandeling van pijn, misselijkheid en braken, ileus, benauwdheid, delier, terminale onrust en death rattle.
• orale versus parenterale (sc of iv) toediening, combinaties van medicatie.
• palliatieve sedatie, waarom en hoe. Wat is het verschil met euthanasie?
• de organisatie van palliatieve zorg, afspraken met andere disciplines
• wat kunnen we voor de naasten doen?