Artrose

De nascholing artrose is de derde uit de serie Aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Tijdens deze nascholing wordt eerst gekeken naar de epidemiologie van artrose. Daarna wordt de specifieke pathofysiologie besproken en komen risicofactoren aan de orde. Het ziekteverloop wordt geschetst, de diagnose wordt behandeld en de verschillende behandelopties volgens de huidige richtlijnen worden gepresenteerd. Een casus en een toets ronden de nascholing af.